FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Konkomitancia


konkomitancia (lat.)

- sprievod, spoluobsiahnutos», súčasná automatická prítomnos», automatická danos» jedného obsahu druhým.