FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konfucius


Konfucius (552/551 pr. n. l. K?oli pri Čou v štáte Lu na území dnešnej provincie Šan-tung - 479 pr. n. l. tamže)
= Majster Kchung = Kchung-c' = Kchung-fu-c'
nem. Konfuzius = Kung-fu-tse = Kung-tse
rus. Konfucij = Kun-czy = Kun cju = Kun Čžun-Šaňdun
Kód: 284

- čínsky filozof, sociálny politik a štátnik, jeho morálna filozofia bola obklopená náboženskou úctou. V nadväznosti na Konfuciovo učenie sa rozvíja konfucianizmus.

Konfucia považujú za prvého čínskeho filozofa. Konfucius je reformátorská postava, ktorá spolu s Lao-c' natrvalo poznamenala čínsku kultúru, politiku a náboženstvo.

Centrom Konfuciovho záujmu bola politická filozofia a etika osobného a rodinného života. Základnou cnosťou je podľa Konfucia žen (humanita).

------------
Konfucius>