FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kondicionalizmus


kondicionalizmus (lat.)

- filozofické učenie, ktoré nahradzuje pojem príčiny pojmom komplexu podmienok (podmienka = conditio). Zakladateľom kondicionalizmu je M. Verworn.