FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konceptualizmus


konceptualizmus

- učenie, ktoré redukuje reálnosť univerzálií na existenciu všeobecných pojmov; smer scholastickej filozofie, ktorého predstavitelia v spore o univerzálie podobne ako stredovekí nominalisti odmietali učenie stredovekého realizmu, popierali reálnu existenciu všeobecného nezávisle od jednotlivých vecí. Na rozdiel od nominalistov však uznávali, že v rozume jestvujú všeobecné pojmy, koncepty, ako zvláštne formy poznania skutočnosti. Najznámejším predstaviteľom konceptualizmu je Abélard.

Podľa konceptualizmu všeobecné pojmy majú pred stvorením vecí svoje miesto v Bohu a po stvorení vecí v ľudskom rozume. Reálne v prísnom zmysle je len konkrétne jednotlivé súcno. Univerzálie nesú len významy, aby umožňovali ľudskú reč.