FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Koncentrácia


koncentrácia

- cieľavedomé sústredenie myšlienkových procesov a ich fixácia. Pri koncentrácii sa sústreďuje celá pozornosť nášho myslenia na jediný predmet alebo problém a vynakladá sa úsilie na udržiavanie tohto sústredenia. Táto fixácia je neobyčajne obtiažna, pretože naše myslenie má neustálu tendenciu odbiehať, nechávať sa viesť vonkajšími alebo vnútornými súvislosťami, v ktorýych skúmaný predmet alebo problém už boli reflektované. Koncentrácia je východiskom pre premýšľanie ( L515;200 an.).

---------------
koncentrácia>