FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Končatina horná človeka


končatina horná človeka

- uchopovací orgán s veľkou pohyblivosťou umožňovanou 1. voľnejším pripevnením pletenca ku kostre trupu jedine pomocou kĺbu medzi kľúčnou kosťou a mostíkom a 2. presahovaním svalstva z horného úseku končatiny na trup (chrbát a hrudník).

Pohyby medzi voľnou končatinou a pletencom sa dejú v guľovitom ramennom kĺbe a ich väčší rozsah umožňuje posuny lopatky.

Horná končatina človeka sa člení na pletenec hornej končatiny, ku ktorému patrí kľúčna kosť, lopatka a svaly pletenca, z vývojového hľadiska aj svaly presahujúce z nej na hrudník a chrbát. Ďalšie časti tvoria voľnú časť hornej končatiny a patrí k nim rameno, predlaktie, ruka ( L326;178).