FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Konanie súdne


konanie súdne

- procesná činnos» súdu, účastníkov a zúčastnených osôb v čase od podania návrhu po jeho právoplatné vybavenie ( L715;689).