FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konanie (empirizmus novoveký)


konanie ( empirizmus novoveký)

- prírodný proces, ktorý sa môže stať predmetom prírodovedného poznania. Konanie je empirické príčinné pôsobenie alebo výsledok (účinok, následná udalosť, output) pôsobenia (stimulus, input) vonkajšku (prostredia) a protipôsobenia (reakcie, response) konajúceho (agens). Pritom protipôsobenie je podmienené povahou konajúceho. Konanie sa javí ako nevyhnutný následok oboch predpokladov (predchádzajúcich podmienok), t. j. vonkajšieho pôsobenia a povahy konajúceho. Keby sme presne poznali obidva predpoklady, mohli by sme konanie predikovať.