FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komunizmus sovietsky


komunizmus sovietsky

- najdôkladnejšia praktická alternatíva k trhovému hospodárstvu, ktorá bola vytvorená v Sovietskom zväze po roku 1917; niektoré črty sovietskeho systému boli prevzaté vo vychodnej Európe a v Číne. V sovietskom komunizme štát vlastní všetku pôdu a väčšinu kapitálu, stanovuje mzdy a väčšinu cien a riadi mikroekonomické fungovanie ekonomiky ( L383;833).