FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komunizmus (minařík, k.)


komunizmus ( Minařík, K.)

- náuka tendujúca ku kolektivizácii výrobných prostriedkov, spoločnému vlastníctvu, odstráneniu spoločenských tried a rozdeľovaniu spotrebných statkov podla potrieb. Z hľadiska múdrosti je komunizmus zvrátený. Pre realizáciu komunizmu neexistujú totiž mravné predpoklady. Trpia tí, ktorým sa berie majetok, pretože s tým súvisí aj ich útlaka záporné zmeny sociálne a spoločenské. Naproti tomu tí, ktorí komunizmus chcú vytvoriť, nie sú zbavení žiadzí po majetku a moci. Okrem toho komunizmus nie je vytváraný biedou, ale skôr veľkými ambíciami podpriemerne schopných ľudí. Pre nich je bieda záležitosťou propagandy; ľudia skutočne trpiaci biedou zostávajú v biedných podmienkach aj za komunizmu, pretože starosti vedúcich komunistov sú uplne iné ako sa o nich starať ( L396;211an.).