FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komunizmus filozofický


komunizmus filozofický

- smer v chápaní a zdôvodňovaní komunizmu v Nemecku v rokoch 1842-1843, ku ktorému sa hlásil G. Herwegh, Hess, K. Gr?n a i. a ktorý sa usiloval spojiť názory mladohegelovcov (najmä Feuerbacha) s prvkami utopického socializmu a úlohami sociálnych, predovšetkým protifeudálnych premien.

Označenie 'filozofický komunizmus' použil Engels.