FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komunikácia (jaspers, k.)


komunikácia ( Jaspers, K.)

- je proces, v ktorom sa Ja stáva sebou samým tak, že sa odhaľuje v druhom. Tento proces sebaotvárania sa v komunikácii je onen osobitý boj, ktorý je zároveň láskou: boj milujúc, boj, ktorý nespočíva v harmonickom nazeraní sveta, ktoré vonkoncom znemožňuje komunikáciu, ale ktorý spochybňuje a sťažuje, pri neporovnateľnej solidarite tých, ktorí sú takto v styku, je náročnou výzvou (cf. L154;389).