FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Komunikácia - zloľky a prvky


komunikácia - zloľky a prvky

komunikácia
ł
ĂÄ komunikačná sústava a komunikačná sie»
ł ĂÄ vysielač (hovoriaci, odosielateµ, kódovač; komunikant)
ł ĂÄ prijímač (počúvajúci, prijímateµ, dekódovač; komunikant)
ł ŔÄ spájací kanál (vodič, médium)
ł
ĂÄkomunikačné prostriedky
ł ĂÄ jazyk ( kód)
ł ŔÄ signál
ł
ĂÄkomunikačný proces
ł ĂÄkódovanie
ł ĂÄdekódovanie
ł ĂÄgenerovanie signálu
ł ĂÄtransferácia a transformácia signálu
ł ŔÄidentifikácia signálu
ł
ŔÄinformácia
ĂÄhlavná informácia
ŔÄnasoná (sprostredkujúca, signálová) informácia
L340;146