FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Komunikácia - druhy/príklady


komunikácia - druhy/príklady

komunikácia afektívno-emocionálna
komunikácia analógová

komunikácia interpersonálna

komunikácia jednosmerná

komunikácia kognitivna

komunikácia literárna
komunikácia µudská

komunikácia masová

komunikácia neverbálna
komunikácia nezámerná

komunikácia obojsmerná

komunikácia rečová

komunikácia s počítačom
komunikácia skupinová
komunikácia sociálna

komunikácia technická

komunikácia verbálna

komunikácia zámerná