FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kompetencia komunikatívna (habermas, j.)


kompetencia komunikatívna ( Habermas, J.) nem. kommunikative Kompetenz

- podmienky, ktoré musia by» splnené, aby si dvaja hovoriaci mohli oznamova». (Cf. komunikácia (Habermas, J.).)