FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kompetencia jazyková (piaget, j.)


kompetencia jazyková ( Piaget, J.)

- korení v senzomotorickej činnosti dieťaťa ( L1040;118).