FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kompetencia jazyková


kompetencia jazyková angl. linguistic competence
nem. sprachliche Kompetenz

- tvorivá schopnosť hovoriacich/počúvajúcich konštruovať vety daného jazyka a rozumieť im, poznávať ich štruktúru.

-----------------------
kompetencia jazyková>