FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kompetencia


kompetencia

- právomoc, okruh pôsobnosti, dosah právomoci; schopnos» produkova».