FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komenský, j. a. - zoznam diel


Komenský, J. A. - zoznam diel

Linguae Bohemicae thesaurus, hoc est lexicon plenissimum, grammatica accurata, idiotismorum elegantiae et emphases adagiaque (Poklad jazyka českého), 1612-1656

Problemata miscellanea, 1612

Sylloge quaestionum controversarum, 1613

Grammaticae facilioris praecepta, 1614-1616

O andělích, 1615

Theatrum universitatis rerum, 1616-1627

Retuňk proti Antikristu a svodům jeho, 1617

O starožitnostech Moravy, 1618-1621

Spis o rodu Žerotínů, 1618-1621

Mapa Moravy (Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio autore J. A. Comenio), 1618-1627

Listové do nebe, 1619

Manuálník aneb jádro celé biblí svaté, 1620-1623

Pŕemyšlování o dokonalosti kŕesťanské, 1622

Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo, 1622

Truchlivý, díl první, 1623

Labyrint světa a lusthaus srdce, 1623

O poezí české, 1623-1626

Truchlivý, díl druhý, 1624

O sirobě, 1624

Pres boží, 1624

Centrum securitatis, 1625

Vidění a zjevení Kryštofa Kottera, souseda a jircháŕe sprotavského, 1625

Pŕeklad někkterých žalmů, 1626

Didaktika česká, 1628-1630

Didactica magna, 1633-1638

Schola pansophica, 1650-1651

Primitiae laborum scholasticorum, 1650-1651

Opera didactica omnia, 1657

De bono unitatis et ordinis, 1660

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica
L56