FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kóma


kóma (gr.)

- najťažsí stupeň straty vedomia. Chorého nemožno prebrať, nereaguje ani na bolestivé podráždenia.

Rozlišuje sa povrchná kóma (zrenice sú rozšírené, reagujú na svetlo, rohovkový reflex je zachovaný ap.) a hlboká kóma (zrenice nereagujú na svetlo, rohovkový reflex nemožno vyvolať, ostatné reflexy i prejavy nervovej činnosti chýbajú, tep je slabý, tlak krvi klesá, dostavujú sa poruchy dýchania) ( L715; 347).