FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kolégium


kolégium (z lat. collegium = spoločenstvo, družstvo)

- 1. v starovekom Ríme združenie ľudí rovnakých povolaní;

2. domov pre študentov a profesorov pri stredovekých univerzitách (od 13. stor.), neskôr sa tu konali aj prednášky;

3. vysokoškolský vzdelávací ústav nerozdelený na jednotlivé fakulty (napr. v USA);

4. séria prednášok na jednu tému na univerzite;

5. zbor pracovníkov rovnakého zadelenia, rozvnakého odboru, napr. učiteľov, redaktorov a pod.; skupina vedúcich spoločne rozhodujúcich pracovníkov dajakej inštitúcie, ústavu ap.; zhroamždenie, porada týchto pracovníkov.