FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Koherentizmus


koherentizmus (lat.)

- vo filozofii vedy: stanovisko, podľa ktorého napriek existencii čiastkových hierarchií vied vedie všeobsiahle skúmanie interteoretických relácií k slučkám, takže sa od jednej danej teórie dostaneme - sledujúc reťazec predpokladov - po konečnom počte krokov späť k tej istej teórii, od ktorej sme pôvodne vyšli ( L113;514-515).