FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kodifikova»


kodifikova» (lat.)

- uzákoňova», uzákoni», normova» (pomocou kodifikácie).