FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kocka, j.


Kocka, Ján

- slovenský filozof, člen Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Brati- slave, univerzitný profesor.