FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Knižnica základná


knižnica základná

- knižnica, ktorá je základná pre prácu siete alebo skupiny jej podriadených samostatných knižníc, pomáha im v doplňovaní fondov, umožňuje medziknižničnú výpožičnú službu, zaobstaráva im bibliografické pomôcky a metodicky ich riadi ( L290;73).