FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Knižnica


knižnica

- organizovaná zbierka kníh, určená na priame používanie čitateľom, alebo kultúrna inštitúcia, ktorá organizuje spoločenské tlačenych a rukopisných materiálov i ostatných hmotných zdrojov/nositeľov poznatkov a informácií (cf. L290;66).

-----------
knižnica>