FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kmitočet


kmitočet

- počet kmitov alebo cyklov za jednotku času, napr. počet kmitov za sekundu; veličina charakterizujúca častos» periodických (opakujúcich sa) elektricjých pochodov, určovaná počtom týchto zmien za sekundu ( L159;198).