FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Klinec


klinec

- kovový výrobok na jednoduché a rychle spájanie súčastí z mäkkého materiálu ( dreva, kože, papiera atď.).

Klinec sa skladá z drieku (prierezu štvorhranného, trojhranného alebo kruhového), ktorý je ihlanovitý alebo hranolovitý, prípadne valcovitý a na jednom konci má hrot alebo klin a na druhom hlavu (prírubovité rozšírenie).

Severské národy vo viacerých archaických predstavách o vesmíre spájali tento predmet s Polárkou ako vesmírnou osou, okolo ktorej sa otáča nebeská kupola.

V centrálnej Afrike sa našli početné drevené figúrky v tvrae ľudskej postavy nestoknuté na klince (klincové fetiše). Podľa afrických povier v takejto figurke prebýva nadprirodzená bytosť a rituálne zatlčenie klinca jej malo pripomenúť povinnosť ochraňovať a poskytovať pomoc, ako aj odháňať zlé úmysly. Klinec je znakom, že bytosť ukrytá v idole sa skutočne venuje prosiacemu človeku.

V strednej Európe sa na znak pritomnosti alebo návštevy cudzinca tradične pribíjali klince do veľkých stromov alebo do drevených figúrok.

V kresťanskej symbolike klinec pripomína ukrižovaného Ježiša Krista. Vo vrcholnom stredoveku sa zobrazovali štyri klince kríža, neskôr (pri prekrížení nôh Ukrižovaného) len tri. Tri klince patria aj k arma Christi. Klince sú atribútom martýrov, ktorí boli nimi usmrtení (sv. Cyrus alebo Quirínus, Pantaleon, Severus, sv. Ignácius).

Klinčeky, sušené plody tropického stromu klinčekovca voňavého (Syzygium aromaticum) slúžiace ako korenie, sa neraz pokladali za rastlinný symbol klincov ukrižovania, hlavne kvôli podobnosti tvaru ( L159;197 L477;128).