FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Klement rímsky


Klement Rímsky (1. st.) = sv. Klement I.

- 4. pápež (c. 91 - c. 97 alebo 101), apoštolský otec, autor 1. listu Klementovho, v ktorom horlí proti rozkolníkom v Korinte, bližšie neoznačeným, ktorí odopierali poslušnosť voleným cirkevným hodnostárom, biskupom.