FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Klein, f.


Klein, Christian Felix (25. 4. 1849 D?sseldorf - 22. 6. 1925 G"pojem.php?obl=Ttingen) " Kód: 337

- nemecký matematik, člen Berlínskej akadémie vied (1913). V r. 1865 začal pôsobiť na Bonskej univerzite, kde sa r. 1868 stáva doktorom filozofie. Od roku 1872 pôsobí ako profesor matematiky v Erlangene, od r. 1875 na Mníchovskej vysokej škole technickej. Od roku 1886 pôsobí v Gôttingene, kde zostal do konca života.

Klein sa venoval tejto problematike: neeuklidovská geometria, teória nepretržitých grúp, teória algebraických rovníc, teória eliptických funkcií, teória automorfných funkcií.

Svoje geometrické idey vyložil v slávnom erlangenskom programe (1872).

------------
Klein, F.>