FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kinoméra


kinoméra (gr.)

- pozri: centroméra.