FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kilometer


kilometer

- skratka km - násobná jednotka dĺľky v sústave SI.