FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Keramika lineárna


keramika lineárna

- neolitická kultúra, ktorá v 5. tisícročí pr. n. l. v severnej Veľkej dunajskej kotlive (Alf"pojem.php?obl=Lde), v priľahlých hornatých oblastiach a v "Zadunajsku prevzala produktívny spôsob života.

Vývoj bol už od začiatku vo východnej a západnej časti Karpatskej kotliny rozdielny, v obdivoch prevažovali miestne tradície. Lokálne skupiny sa označujú ako vychodná (v Maďarsku alf"pojem.php?obl=Ldská) lineárna keramika na rozdiel od "západnej lineárnej keramiky (volútová keramika), rozšírenej na západ od tohto územia.

Pokusy o vyčlenenie tzv. protolineárnej keramiky na východnom Slovensku