FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kenozoikum


kenozoikum (gr.)

- geologický útvar, ktorý zahrnuje terciér a kvartér.