FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Každodenné


každodenné = každodenné osvojovanie si sveta človekom (KžOS)

- sféra osvojovania si sveta človekom mimo vedy, umenia, náboženstva, filozofie. Kognitívnymi produktami každodenného osvojovania si sveta človekom (KžOS) sú každodenné (intuitívne) predstavy alebo pojmy o entitách poväčšinou z bezprostredného okolia človeka.

-------------
každodenné>