FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kavelin, k. d.


Kvelin, Konstantin Dmitriojevič (1818-1885)

- ruský filozof, historik a politický činiteľ. V mladosti bol stúpencom západníctva. V 50. rokoch sa stal liberálom. K filozofii sa obracia v 60. rokoch s cieľom zdôvodniť svoje politické a etické názory: filozofia je podľa neho veda o individuálnej ľudskej duši, čiže psychológia, ktorá vysvetľuje mravný, duchovný svet bez ohľadu na hmotný substrát. Filozofia takto predstavuje konkrétne poznanie individuálnej ľudskej duše.