FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategorizovanie entít


kategorizovanie entít

- zaraďovanie entít do rôznych tried, medzi ktorými sú špecifikované vzájomné vzťahy ( L539;59).