FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategória substancie


kategória substancie

- jeden z funadamentálnych významových útvarov intervenujúcich v ľudskej reflexii sveta. V skupine kategórií, ktoré intervenovali napríklad vo filozofickej reflexii sveta, dominovala kategória substancia prinajmenšom do začiatku novoveku. V novovekom významovom univerze dochádza postupne k syntéze kategórie substancie s kategóriou subjektu alebo s kategóriou procesuality.