FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategória gramatická


kategória gramatická

- gramatický význam slova, ktorý sa uplatňuje vo vete a vyjadruje pomocou ohýbacích prípon (rod, pád, číslo, osoba, čas, sôspob, vid); základná jednotka gramatickej stavby jazyka. Rozlišujú sa

morfologické gramatické kategórie
a
syntaktické gramatické kategórie.

Každá gramatická kategória je bilaterálna jednotka: má svoj obsah aj formálne vyjadrenie ( L534;159 L715;233

-----------------------
kategória gramatická>