FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategória (aristoteles)


kategória ( Aristoteles)

- základný rod bytia, trieda predikátov, ktoré sa dajú použiť na kažý predmet. Existuje 10 kategórií: vec, kvantita, kvalita, vzťah, miesto, čas, poloha, manie, činnosť, trpenie. Na inom mieste Aristotles vyčleňuje len tri kategórie: vec, vlastnosť, vzťah.

--------------------------
kategória (Aristoteles)>