FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Katedra filozofie fhv všpg, nitra


Katedra filozofie FHV VŠPg, Nitra

- vznikla 1990 a jej základným poslaním je príprava učiteľa filozofie, občianskej výchovy a občianskej náuky na základných a stredných školách. Výučby zabezpečuje 12 pedagógov, z toho 2 docenti a 6 kandidátov vied. Štyria pedagógovia sú v súčasnosti (január-február 1995) v doktorandskom štúdiu doma i v zahraničí.

Na katedre možno študovať interné magisterské štúdium odboru, externé magisterské štúdium odboru,, ako aj postgraduálne doplňujúce a rozšírujúce štúdium odboru ( J76/jan-feb95;8).