FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Katedra filozofie a dejín filozofie ff uk, bratislava - odkazy


Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava - odkazy

MP© KFaDF FF UK, B.

KFaDF FF UK, B. - obsadenie personálne
KFaDF FF UK, B. - profesori
KFaDF FF UK, B. - docenti
Odborní asistenti:
Mária Blchová
PhDr. Ivan Buraj, CSc.
PhDr. Vladimír Drozda
PhDr. Boris Zala, CSc.
KFaDF FF UK, B. - ątudenti
KFaDF FF UK, B. - vedúci
Doc. PhDr. Marcelli, Miroslav, CSc.

GDD© KFaDF FF UK, B.

KFaDF FF UK, B. - dáta historické
KFaDF FF UK, B. - vývin
KFaDF FF UK, B. - vznik

NES© KFaDF FF UK, B.

filozofia slovenská
Filozofická fakulta UK, Bratislava
slovenské filozofické pracoviská