FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Katedra etickej a občianskej výchovy pdf uk, bratislava


Katedra etickej a občianskej vychovy PdF UK, Bratislava

- vychádza z predpokladu, že spoločenské vedy môžu na vysokej škole najefektivnejšie pôsobiť vtedy, ak si postavia svoje ciele postavia tak, že na jednej strane sa snažia študentom prezentovať systém svojich poznatkov, kategórií a zákonov, na druhej strane sa snažia prostredníctvom svojich kategórií a poznatkov viesť študentov k hlbšiewmu chápaniu vlastného postavenia vo svete, ku kladeniu otázok dotýkajúcich sa života človeka, k budovaniu sebareflexie ( J76/jan-feb95;9).