FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Katalánsko


Katalánsko ( špan. Cataluňa)

- historické územie v severozápadnom Španielsku s hlavným mestom Barcelonou. Vytváralo sa počas reconquisty dobývaním a dosídlovaním území ovládaných Arabmi. Pôvodne španielska marka Franskej ríše, ktorá sa rozpadla na samostatné kniežactvá, do 12. stor. patriace k Francúzsku. Od 1137 únia Katalánska s Aragónskom. Katalánci sa zúčastnili na kolonizácii Baleár, spory medzi nimi a aragónskymi kráľmi upevnili ich zvláštne postavenie, ktoré stratili 1714 v rámci centralizácie štátu.

1812 bolo Katalánsko Napoleonom I. pripojené k Francúzsku, po obnovení španielskej monarchie 1814 hnutie za nezávislosť, ktoré vyvrcholilo 1932 vyhlásením autotnómie a 1934 samostatnej republiky.

Po víťazstve frankistov v španielskej občianskej vojne zrušená.

1977 obnovená autonómia, 1979 potvrdená referendom ( L715;331).