FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kasta


kasta

- prísne ohraničená a uzavretá spoločenská skupina s presne vymedzenými právami a povinnosťami členov líšiaca sa spoločenským postavením od iných členov spoločnosti; klasickú formu nadobudla v hinduizme ( brahmani, vaišovia, šúdrovia, páriovia).

--------
kasta>