FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Karteziánsky súčin množín


karteziánsky súčin množín

- množina všetkých usporiadaných dvojíc [a, b], kde a î A a b î B; ak A = B, tak A x A označujeme Aý a nazyvame karteziánskym štvorcom množiny A; označenie A x B (čítaj: A krát B) ( L966;8).