FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Karaiti


karaiti (z hebrej. karaim = predčítač) = karajmovia = bnej mikra = synovia písma

- najväčšia sekta v judaizme, ktorá vznikla roku 765 na území dnešného Iraku, posmrti exilarchu v Bagdade. Titul exilarchu dostával predseda miestnej židovskej komunity, ako jej úradne uznaný predstaviteľ. Starý exilarcha zanechal po sebe dvoch synov. Za nového nástupcu obce bol zvolený mladší syn, obľúbený Chananja ben Dávid. Starší brat Anán ben Dávid a jeho prívržneci sa nechceli s týmto zmieriť a vyhlásili voľbu za neplatnú. Vznikol rozpor, do ktorého zasiahli kalifovi úradníci a zatkli odbojného staršieho brata. Hrozil mu trest smrti. Zachránil sa pomocou rady islamského učenca Abu Hanifa, ktorý navrhol, aby sa Anán pred úradmi vyhlásil za nástupcu sekty neuznávajúcej Talmud.

V návrhu je podobnosť so šiitskou vetvou islamu, ktorá uznáva Korán, ale odmieta ústnu tradíciu - Súnu. Anánovo vysvetlenie bolo prijaté, a tak sa stal úradne uznanou hlavou novej sekty bnej mikra (synovia písma). Z toho sa vytvorilo pomenovanie Karaiti.

Karaiti odmietli Talmud a preto sú považovaní za antirabínske hnutie. Pokyny Tóry sa snžia prenášať priamo do života. V minulosti vynikli ako znalci v skúmaní Tóry.