FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kapitalizmus (scruton, r.)


kapitalizmus ( Scruton, R.)

- ekonomické usporiadanie definované prevládajúcou existenciou kapitálu a námezdnej práce. Kapitál tvorí nahromadené prostriedky v rukách súkromných (t. j. neštátnych) majiteľov, ku ktorým patria korporácie a akciové spoločnosti; námezdná práca je činnosť pracujúcich, ktorí vymieňajú svoje odpracované hodiny za mzdu platenú zo zásob kapitálu. Kapitalista nedostáva mzdu, ale zisk, a to tak, že na trhu realizuje hodnotu vyrobeného tovaru. Kapitalizmus je založený na súkromnom vlastníctve a deľbe práce. Nevedie nevyhnutne k továrenskej výrobe, možno však tvrdiť, že ju podporuje ( L111;47).