FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kapitalizmus


kapitalizmus angl. Capitalism

- ekonomický systém, v ktorom väčšina majetku ( pôda a kapitál) je v súkromnom vlastníctve. V takej ekonomike sú súkromné trhy, do ktorých vláda príliš nezasahuje, hlavným nástrojom alokácie zdrojov a tvorby dôchodkov ( L383;971).

Kapitalizmus bol a je metódou spolocenskej zmeny a organizácie produkčnej a spotrebiteľskej aktivity spoločnosti. Ako efekt technologických zmien a organizačných vylepšení kapitalistický systém podriadil casť sveta neúprosnej logike rentability, efektivnosti a rastu. Napriek naivným očakávaniam Marxa, ktorý videl kapitalizmus v plienkach a vo veľmi primitivnej forme, tento systém sa dokázal zreorganizovať tak, že na jednej strane dovolil, aby sa objavili veľmi bohaté priemyselné jednotky alebo zoskupenia, a na druhej strane donútil práve túto najbohatšiu časť spoločnosti, aby odvádzala prostriedky v prospech rozsiahlejšieho segmentu biedy, ľudí bez šancí, iniciatívyči schopnosti zarobiť si. Koncepcia štátu sociálneho zabezpečenia, rozvinutá práve na Západe, slúži na to, aby najbohatší platili veľkú daň v prospech najmenej podnikavých, osudom ťažko skúšaných úbohých, teda ťažké daňové výkupné zabezpečujúce sociálny zmier.

Je známa téza Maxa Webera, že základom úspechu kapitalizmu boli protestantské návyky, pretože protestantizmus bol typom morálno-svetonázorového zázemia, ktorý umožňoval ľuďom obohacovať sa na účet blížneho. Z hľadiska geopolitického, kapitalizmus využil prednosti centrálnej lokalizácie priemyselných trhov Západu, pričom si súčasne podriadil pod svoju kontrolu (najprv španielsku, potom britskú a nakoniec pod viac či menej skoordinovaný valutovo-technologický systém západných štátov) potravinové a surovinové trhy sveta. Kapitalizmus by neexistoval bez kolónií, bez silnej, casto bezohľadnej valutovej politiky, a bez rozhodnej technologickej dominancie. To, čo Západ vedel využiť ako svoj tromf, sa stalo slabinou ostatných regiónov ( L621;18, 20).

---------------
kapitalizmus>