FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kapitál spoločenský


kapitál spoločenský

- súhrn všetkých individuálnych kapitálov v ich vzájomnej spojitosti a vzájomnej závislosti; každý individuálny kapitál je navonok v pomere k ostatným samostatný, ale súčasne sú všetky individuálne kapitály navzájom spojené a závisia jeden od druhého ( L421;640).